Prevodilački ured

Neven Luetić

Hrvatski · Srpski · Bosanski · Crnogorski

Ja sam sudski tumač i prevoditelj za navedene jezike na pokrajinskom sudu u Hamburgu.

Moje ovjerene prijevode na Njemačkimožete službeno koristiti u Saveznoj republici Njemačkoj i u onim zemljama u kojima je jedan od navedenih jezika službeni jezik.

Kao tumač Vam mogu pružati podršku na matičnom uredu ili kod javnog bilježnika. Inače Vam rado stojim na raspolaganju za pomoć u svim pitanjima koja traže poznavanje njemačkog jezika ili prilika u zemlji.

Ako imate pitanje, molim Vas prvo pogledajte pod čestim pitanjima.

Za ponudu potreban mi je uvid u dokumente, koje trebate prevesti. Priložite ih mailu, ako je moguće skenirane.

Vaši podaci koristiti će se isključivo u pogledu na moju uslugu i biti će sigurno pohranjeni. Upućujem Vas na svoju izjavu o zaštiti podataka.

Dobiti će te brz odgovor u pogledu trošaka i termina.

Telefonski će te me najbolje dobiti nakon dogovora termina preko maila.

alt=Email
info@kroatisch.biz
alt=Telefon
+49 40 397 610
Fax
+49 40 397 632

Jezici Hrvatski, Srpski i Bosanski

Moja težišta kao prevoditelj

Kao izvorni govornik Hrvatskoga jedno težište su jezični smjerovi Hrvatski – Njemački i Njemački – Hrvatski.

Pored toga nudim Srpski – Njemački, Bosanski – Njemački i Crnogorski – Njemački kao i obrnute pravce.

Poznavanje jezičnih specifičnosti drugih jezika odnosno varijanata, ćirilice i pravnih razlika stekao sam tijekom brojnih posjeta u bivšoj Jugoslaviji i kasniju u novonastalim državama, posebno Hrvatskoj, a i u okviru kvalifikacije koju sam stekao preko državnog ispita za tumača i prevoditelja za Hrvatski i Srpski.

Kao sudski tumač nudim ovjerene prijevode sa Hrvatskoga, Srpskoga i Bosanskoga na Njemački. Izraz ovjereni prijevod sa Hrvatskoga na Njemački se ne odnosi na ovjeru javnog bilježnika, nego samo označava da je prijevod napravio ovlašteni, naime sudski, tumač odnosno prevoditelj.

Razlike unutar spomenutih jezika

Za vrijeme bivše Jugoslavije pored naziva Hrvatski, Srpski itd. koristio se i pojam „Srpskohrvatski”. Taj se naziv u državama nasljednicima Jugoslavije Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini kao i Crnoj Gori više ne koristi. I u drugim zemljama danas se govori o pojedinačkim jezicima ili se, primjerice u Slavistici, koristi novi nazim „BKS”  –  kao kratica za Bosanski, Hrvatski, Srpski.

I unutar spomenutih zemalja postoji stajalište da se ne radi o različitim jezicima nego o varijantama jednog jezika. U vezi toga linguisti, žurnalisti i drugi intelektualci izjavili su prije nekoliko godina Deklaraciju o zajedničkom jeziku.

Razlike prema drugim jezicima

To ne vrijedi za slavenske jezike Slovenski i Makedonski, koji su se također koristili na području bivše Jugovslavije. Oni jesu bliski Hrvatskome, Srpskome itd. ali govornici se ne mogu neposredno sporazumjeti. Ukoliko tražite sudskog prevoditelja i tumača za jedan od tih jezika, sami možete izvršiti pretragu u bazi podataka tumača i prevoditelja njemačkih pokrajinskih uprava. To naravno vrijedi i za druge jezike, koje nisu srodne sa spomenutima, kao primjerice Albanski. Poveznica za bazu podataka tumača i prevoditelja (poveznica na Njemačkom).

Usluge kao tumač i prevoditelj

Daleko najveći dio moga posla odnosi se na stručne prijevode iz područja prava. Osim toga stručne prijevode nudim i u području gospodarstva (ekonomije).

Na osnovu sveučiličnih diploma i profesionalnog iskustva osim toga imam mnogo iskustva u području informatike, primjerice u pogledu lokalizacije web stranice, u psihoologiji i medicini.

Trebate se informirati kod nadležnog mijesta koje su Vam isprave potrebne za određenu svrhu. Ja Vam o tome ne mogu dati informacije.

Prijevodi za privatne osobe i društva

Naturalizacija (uzimanje državljanstva)

Za naturalizaciju u Njemačkoj obično je potrebno prevesti Jamstvo o stjecanju državljanstva iz Njemačkoga na Hrvatski, Srpski ili jedan od drugih jezika. S druge strane obično se traži prijevod sudske odluke o gubitku držvaljanstva iz zemlje, iz koje dolazite, znači Hrvatske, Srpske, Bosne i Hercegovine ili Crne Gore.

Sklapanje braka i razvod braka

Za sklapanje braka u Njemačkoj u pravilu je potreban rodni list i potvrda o slobodnom bračnom stanju.

U slučaju drugog braka, u pogledu pitanja o skrbništvu i u drugim slučajevima, često će biti potreban prijevod sudske odluke ili sudske presude o razvodu.

Prijevod svjedodžbi

Ako iz Hrvatske, Bosne ili Srbije dolazite u Njemačku na rad, trebati će te prijevode svojih svjedodžbi, diploma i sveučiličkih diploma, kao što su Bachelor i Master, na Njemački, kako biste mogli zatražiti priznanje u Njemačkoj. Ako imate pitanja vezana uz priznanje svjedodžbi obratite se Centrali za inozemnu naobrazbu (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen) (poveznica na Njemačkom).
U pogledu mnogih zanimanja, koji su traženi u Njemačkoj, Jobcenter preuzima troškove prijevoda svjedodžbi. U tom slučaju dobijete ocjenu troškova sa strane moga prevodilačkog ureda, koju možete predati na Jobcentru.

S druge strane mnogi bi htjeli studirati u Hrvaskoj, Srbiji ili Bosni, ili za semestar ili za cjeli studij, bilo zbog obiteljskih veza, bilo da se interesiraju za zemlju . U tom slučaju potreban je prijevod maturalne svjedodžbe, koji je preduvjet za studij, na Hrvatski, Srpski ili Bosanski.

Smrtni slučaj, nasljedstvo, izjave o nasljedstvu

Nakon smrtnog slučaja rodbini umrloga potreban je prijevod njegovih isprava iz matične zemlje, kao i isprava iz zemlje u kojoj je umro. U pogledu nasljedstva potrebno je davanje izjava, koje ovjerava javni bilježnik i koje treba prevesti.

Društveni ugovor

Društveni ugovor treba sačiniti višejezično. Moguće je prevesti ugovor kod javnog bilježnika prilikom osnuća firme ili se unaprijed napravi prijevod za sudionike iz inozemstva.

Prijevodi za upravu i sudstvo

U okviru svoga rada za policiju, carinu, sudove i druge organe uprave, prevodim sve dokumente, koje mi dostavljaju upravne vlasti, policija ili sudovi, kao što su to optužnice i presude. Osim toga stojim na raspolaganju za poslove kao tumač.

Tumačenje

Kao tumač često sudjelujem u sklapanju braka, prijvaljivanju braka, na policiju, pri saslušavanju svjedoka, na carini u okviru kontrola, pred sudovima na krivičnim ili građanskim postupcima i pred javnim bilježnicima pri osnivanju društava.

Kao tehnike tumačenje s jedne strane nudim konsekutivno tumačenje. Ta vrsta tumačenje najbolje jamči da neće doći do gubitka informacija.

U slučaju simultanog tumačenje, uglavnom služeći se tehničkih pomagala ili u obliku tumačenja šapatim, govor se neposredno prevede u drugi jezik dok se govori.

To je problematično posebno kada je izvorni jezik Njemački: Naime u Njemačkome glagol, koju tek konstitutira smisao jedne rečenice, često se pojavljuje tek na kraju potencijalno složene rečenice. U slučaju mojih jezika, ali primjerice i u engleskome, pozicija glagola je bliže početku rečenice. Tako se desi da tumač kada simultano prevodi iz Njemačkoga, treba čekati do kraja neke rečenice, prije nego što ju može početi prevesti. Dok izgovara prijevod te rečenice, govornik već nastavlja slijedeću. Zbog toga je simultano prevođenje iz Njemačkoga posebno izazovan zadatak.