FAQ

Koji su troškovi usluga?

U pogledu prijevoda isprava cijena se ravna po njemačkom Zakonu o pravosudnim naknadama (JVEG - poveznica na njemačkome). Tamo je početkom 2023. za jezike, koje nudim, predviđena naknada od 1,95 EUR po normiranom retku. Jedan normirani redak odgovara 55 znakova uključujući praznine. Ovaj odlomak bez naslova sadrži oko 8 normiranih redaka i koštao bi dakle oko 16 EURa bez PDVa.

Ukoliko se ne radi o ispravama cjena se slobodno ugovara a ja ju određujem prema težini teksta.

Za tumačenje isti zakon - vidi ovdje (poveznica na njemačkome) - predviđa 85 EUR na sat. Vrijme za dolazak i odlazak se uračunava i vrijeme se zaokružuje na punih pola sata.

Isprava, ovjereni prijevod, ovjera, apostila - što je to?

Ove napomene dajem kako biste se čim lakše snašli. Pravno ispravne opširne definicije tih pojmova možete naći u poveznicama koje sam dodao.

Javna isprava
Javne isprave mogu biti isprave koje ste dobili od strane uprave, kao primjerice rodni list a može biti dokument, koji ste sami napravili, kao punomoć, ukoliko je taj dokument ovjeren od javnog bilježnika (vidi dolje).
Kako biste takve dokumente koristili u jednoj drugoj zemlji potreban Vam je ovjreni prijevod.
Ovjereni prijevod
Ovjereni prijevod izrađuje sudski tumač i prevoditelj - vidi ovaj članak iz wikipedia o sudskom prevođenju - i snabdjeven je pečatom prevoditelja. Tako se inozemna isprava može koristiti pred njemačkim organima uprave.
Ovjeravanje potpisa
Potpis ovjerava javni bilježnik (nekada i drugi organi uprave), kada primjerice potvrđuje identitet osobe, koja je potpisala neku punomoć. S time punomoć postaje javna isprava. Točna pravila, nadležnosti itd. se razlikuju po zemljama bivše Jugoslavije, tako da će te trebati detaljnije informirati na licu mjesta ukoliko mislite ovjeru potpisa izvršiti u Hrvatskoj, Bosni, Srbiji ili Crnoj Gori.
Apostila
Apostila pripada javnoj ispravi. Ako Vam je potrebna inozemni rodni list za njemačke organe vlasti, nekada je potreban dodatan dokaz, da je matični ured, koji je izdao rodni list nadležan i da je potpis valjan. To u pravilu potvrđuje općinski sud odgovarajuće općine apostilom.

Primjer: Matičnom uredu u Njemačkoj hoćete predati rodni list iz Beograda. Njemački matični ured za to traži apostilu. U tom slučaju trebate nabaviti rodni list u matičnom uredu u Beogradu i apostilu za taj rodni list na općinskom sudu u Beogradu.

Radi se o pečatu, koji je također dio prijevoda.